You are viewing the results for Lundaspelen Handball 2018. View the current results for Lundaspelen Handball 2021 here.

Burlöv/Lillevångshallen

  Nbr Time Group Home team Result  Away team   Live  
27126300 Thu 27/12 09:30 Thu 27/12 B10 Grp 3 H43 Lund 15 - 8 IK Sävehof 1  
27126301 Thu 27/12 10:05 Thu 27/12 B10 Grp 3 Kävlinge HK 2 3 - 11 Ljunghusens HK 2  
27126302 Thu 27/12 10:40 Thu 27/12 B10 Grp 3 IK Sävehof 1 8 - 12 LUGI HF 1  
27126303 Thu 27/12 11:15 Thu 27/12 B10 Grp 3 FIF Håndbold 1 39 - 3 Kävlinge HK 2  
27126304 Thu 27/12 11:50 Thu 27/12 B10 Grp 3 LUGI HF 1 8 - 6 Ljunghusens HK 2  
27126305 Thu 27/12 12:25 Thu 27/12 B10 Grp 3 H43 Lund 22 - 5 Kävlinge HK 2  
27126306 Thu 27/12 13:00 Thu 27/12 B10 Grp 3 FIF Håndbold 1 32 - 2 IK Sävehof 1  
27126307 Thu 27/12 14:05 Thu 27/12 B10 Grp 4 LUGI HF 3 12 - 21 Ankaret 2  
27126308 Thu 27/12 14:40 Thu 27/12 B10 Grp 4 Ystads IF HF 2 16 - 14 Hillerød HK  
27126309 Thu 27/12 15:15 Thu 27/12 B10 Grp 4 Ankaret 2 19 - 3 IK Sävehof 2  
27126310 Thu 27/12 15:50 Thu 27/12 B10 Grp 4 Ljunghusens HK 1 10 - 13 Ystads IF HF 2  
27126311 Thu 27/12 16:25 Thu 27/12 B10 Grp 4 IK Sävehof 2 11 - 20 Hillerød HK  
27126312 Thu 27/12 17:00 Thu 27/12 B10 Grp 4 LUGI HF 3 14 - 21 Ystads IF HF 2  
27126313 Thu 27/12 17:35 Thu 27/12 B10 Grp 4 Ljunghusens HK 1 13 - 22 Ankaret 2  
27126314 Thu 27/12 18:10 Thu 27/12 B15 Grp 3 LUGI HF 3 3 - 23 IK Lågan  
27126315 Thu 27/12 18:45 Thu 27/12 B15 Grp 3 Oberursel 12 - 13 Vlaamse Han... Vereniging  
27126316 Thu 27/12 19:20 Thu 27/12 B15 Grp 3 Ajax København 22 - 13 LUGI HF 3  
27126317 Thu 27/12 19:55 Thu 27/12 B15 Grp 3 IK Lågan 14 - 9 Oberursel  
27126318 Thu 27/12 20:30 Thu 27/12 B15 Grp 3 Vlaamse Han... Vereniging 14 - 11 Ajax København