You are viewing the results for Lundaspelen Handball 2018. View the current results for Lundaspelen Handball 2022 here.

Dalby/Nyvångshallen

  Nbr Time Group Home team Result  Away team   Live  
27121800 Thu 27/12 09:30 Thu 27/12 B16 Grp 12 SG HSV / Hamm02 2 14 - 17 Køge Håndbold 1  
27121801 Thu 27/12 10:05 Thu 27/12 B16 Grp 12 Ankaret 1 4 - 14 H43 Lund /Dalby  
27121802 Thu 27/12 10:40 Thu 27/12 B16 Grp 12 SG HSV / Hamm02 2 21 - 13 HT München 2  
27121803 Thu 27/12 11:15 Thu 27/12 B16 Grp 12 Køge Håndbold 1 12 - 11 Ankaret 1  
27121804 Thu 27/12 11:50 Thu 27/12 B16 Grp 12 HT München 2 10 - 30 H43 Lund /Dalby  
27121805 Thu 27/12 12:30 Thu 27/12 B13 Grp 3 IK Sävehof 1 26 - 10 IFK Malmö  
27121806 Thu 27/12 13:05 Thu 27/12 B13 Grp 3 IFK Kristianstad 1 21 - 25 LVHK 1  
27121807 Thu 27/12 13:40 Thu 27/12 B13 Grp 3 IFK Malmö 16 - 15 H43 Lund  
27121808 Thu 27/12 14:15 Thu 27/12 B13 Grp 3 FIF Håndbold 13 - 16 LVHK 1  
27121809 Thu 27/12 14:50 Thu 27/12 B13 Grp 3 IFK Kristianstad 1 22 - 10 H43 Lund  
27121810 Thu 27/12 15:25 Thu 27/12 B13 Grp 3 LVHK 1 22 - 19 IK Sävehof 1  
27121811 Thu 27/12 16:00 Thu 27/12 B13 Grp 3 FIF Håndbold 29 - 4 IFK Malmö  
27121812 Thu 27/12 16:35 Thu 27/12 G16 Grp 8 HSG Wettenberg 8 - 18 IK Lågan  
27121813 Thu 27/12 17:10 Thu 27/12 G16 Grp 8 Hillerød HK 13 - 15 Amager  
27121814 Thu 27/12 17:45 Thu 27/12 G16 Grp 8 IK Lågan 6 - 24 RP IF Linköping  
27121815 Thu 27/12 18:20 Thu 27/12 G16 Grp 8 IK Sävehof 2 13 - 7 Hillerød HK  
27121816 Thu 27/12 18:55 Thu 27/12 G16 Grp 8 RP IF Linköping 17 - 12 Amager  
27121817 Thu 27/12 19:30 Thu 27/12 G16 Grp 8 HSG Wettenberg 10 - 20 Hillerød HK  
27121818 Thu 27/12 20:05 Thu 27/12 G16 Grp 8 IK Sävehof 2 13 - 7 IK Lågan