You are viewing the results for Lundaspelen Handball 2018. View the current results for Lundaspelen Handball 2019 here.

Lödde/Nyvångshallen

  Nbr Time Group Home team Result  Away team   Live  
27122500 Thu 27/12 09:30 Thu 27/12 B10 Grp 1 Eslövs HF 6 - 12 Ystads IF HF 1  
27122501 Thu 27/12 10:05 Thu 27/12 B10 Grp 1 Ankaret 1 22 - 6 Kävlinge HK 1  
27122502 Thu 27/12 10:40 Thu 27/12 B10 Grp 1 Ystads IF HF 1 14 - 13 TMS Ringsted  
27122503 Thu 27/12 11:15 Thu 27/12 B10 Grp 1 LUGI HF 4 8 - 17 Ankaret 1  
27122504 Thu 27/12 11:50 Thu 27/12 B10 Grp 1 TMS Ringsted 23 - 12 Kävlinge HK 1  
27122505 Thu 27/12 12:25 Thu 27/12 B10 Grp 1 Eslövs HF 7 - 16 Ankaret 1  
27122506 Thu 27/12 13:00 Thu 27/12 B10 Grp 1 LUGI HF 4 9 - 21 Ystads IF HF 1  
27122507 Thu 27/12 13:35 Thu 27/12 B10 Grp 2 FIF Håndbold 2 8 - 21 IK Sund  
27122508 Thu 27/12 14:10 Thu 27/12 B10 Grp 2 IFK Ystad HK 15 - 3 LUGI HF 2  
27122509 Thu 27/12 14:45 Thu 27/12 B10 Grp 2 IK Sund 12 - 14 LVHK  
27122510 Thu 27/12 15:20 Thu 27/12 B10 Grp 2 IK Sävehof 3 7 - 11 IFK Ystad HK  
27122511 Thu 27/12 15:55 Thu 27/12 B10 Grp 2 LVHK 15 - 6 LUGI HF 2  
27122512 Thu 27/12 16:30 Thu 27/12 B10 Grp 2 FIF Håndbold 2 9 - 18 IFK Ystad HK  
27122513 Thu 27/12 17:05 Thu 27/12 B10 Grp 2 IK Sävehof 3 8 - 13 IK Sund  
27122514 Thu 27/12 17:40 Thu 27/12 B12 Grp 1 OV Helsingborg 11 - 17 Zagreb 2  
27122515 Thu 27/12 18:15 Thu 27/12 B12 Grp 1 H43 Lund 2 18 - 10 LVHK 1  
27122516 Thu 27/12 18:50 Thu 27/12 B12 Grp 1 Furesø Håndbold 18 - 9 OV Helsingborg  
27122517 Thu 27/12 19:25 Thu 27/12 B12 Grp 1 Zagreb 2 15 - 10 H43 Lund 2  
27122518 Thu 27/12 20:00 Thu 27/12 B12 Grp 1 LVHK 1 12 - 20 Furesø Håndbold